Copenhagen Airport - Pier B (finger B)

Copenhagen Airport - Pier B (finger B)

Sund
Description
Copenhagen Airport - Pier B (finger B). Not real size - for use in Google Earth Flight Simulator with airplane "SR22" (Ikke rigtig størrelse - til brug i Google Earth Flight Simulator med flyet "SR22".
Default Title