3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
Hexagonal Structure of Calvinist Belltower

Hexagonal Structure of Calvinist Belltower

R-MadaraszL
“A nálunk gyakori faharanglábak, campanilok közül, a melyek rendes református templomok mellett emelkednek, egyet, a radistyánit be kellett tennem, annyira jellegzetesnek találtam. E fatorony tiszta magyar községben épült, nem messze Miskolcztól"[1] "Különálló harangtornyokat, fából, kivált a kálvinisták építettek szépeket. Legérdekesebbnek tartjuk a radistyánit."[2] "1762. 16 méter magas hatszög alaprajzú fa harangtorony építése"[3] 1796. Harangöntés "A RAGYISTANI REFORMATA EKLESIA ÖNTETTE [4] "Az egész torony kissé megdőlt, meredek rézsű szélén áll. Szerkezete szokatlanul ép és erős, bár ácskapcsolatai néhány helyen elmozdultak. Födémpallója rossz. Faanyaga bárdolt tölgyfa, ácskapcsolatai utólag megerősítve kovácsoltvas ácskapcsokkal."SOMOGYTERV állapotjelentése 1981.[5] "A harangláb szakértők véleménye szerint a ruthének építészeti stílusjegyeit hordozza." 2004-JATERV építészeti tervdokumentáció. Tentative List of UNESCO, 2017 [12] [1] Gróh István: Magyar díszítőművészet 1–2. rész, Budapest, 1905 [2] Malonyay Dezső: A magyar nép művészete V. kötet, Budapest, 1922 [3] Várady József: Tiszáninneni református templomok. Debrecen, 1989 [4] 1796-1805-ös harangösszeírás, Sárospatak Levéltár [5] KÖH Tervtár 25380 [6] Marosi Ernő: Magyar református templomok, Budapest, 1992 [7] Madarász Lívia: Református templomok Magyarországon, ÉPK, TDK, 1996 [8] Hargittai I. : Sacred star polyhedron, Math. Intelligencer, 1996 [9] Guzsik Tamás: Az Ákos-nemzetség birtokai a középkori Borsod megyében, ÉÉT, 2002 [10] Tarnai Tibor et al. : Star polyhedra on Hungarian protestant churches, 2008 [11] Róka-Madarász Lívia: Református templomok történeti tartószerkezeti a Borsod-Gömöri egyházmegye területén, BME CsPDI, kézirat, 2010 [12] World Heritage UNESCO, 2017 #belfry #calvinist #hexagon #Polyhedron
Default Title