Kostel Všech Svatých Boskovice

Kostel Všech Svatých Boskovice

Dalibor
Kostelík všech svatých je jednou z nejstarších staveb ve městě. Pochází z 15. století a má vlastní ochranné pásmo. Uvnitř kostelíku se nacházejí dva oltáře. Goticky klenuté kněžiště má ve svorníkách znak Zástřizlů. Hlavní je barokní s manýristickým obrazem Všech svatých Jiřího Františka Třísky, lidového malíře z Boskovic (nyní v úschově na farním úřadě) z roku 1664. Nejcennější památkou interiéru kostela je kovaná renesanční kazatelna z r. 1626. Měla nápis: “ Já Sylvestr Fiota Clavenu tuto kazatelnici ke cti a chvále Boží, pak k hlásání slova Božího vlastním nákladem postaviti dal.” Původně byla tato kazatelna v kostele sv. Jakuba a sem byla přenesena po výstavbě zděné v kostele sv. Jakuba ve 40. letech 19. století z Farního kostela sv. Jakuba na boskovickém náměstí. Kolem kostelíka byl prastarý hřbitov, na kterém se pohřbívalo ještě dříve než kolem kostela sv. Jakuba, kde se pochovávali měšťané i panští úředníci. Sem však byl roku 1786 opět hřbitov přenesen a od tohoto roku se zde pohřbívalo až do roku 1948, tedy plných 162 let. #Boskovice #Kostel #Všech_Svatých
Default Title