jacobuskerk zeerijp

jacobuskerk zeerijp

Jos M.
Description
De toren staat los van de kerk en dateert ook uit de 14e eeuw. Opvallend is de open, spitsbogige doorgang van de toren. Hij werd gerestaureerd in de jaren 1973/1974, waarbij opnieuw de engel met bazuin op de spits werd aangebracht, die er door een storm was afgewaaid. Ook het kleine klokje boven in de toren dat in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd was, is in 1973 opnieuw gegoten door de firma Koek te Midwolda met de oorspronkelijke versiering en wapens van de toenmalige schenkers: de heer Rengers en burgemeester Sijsen van Groningen. De twee grote klokken in de klokkenstoel van de toren dateren van 1502 en zijn gegoten door klokkengieterij Gerhardus van Wou. De kleinste is in 1951 gescheurd en in 1955 hergoten door Jacobus van Bergen te Midwolda met de oude randversiering en als extra aan de ene kant: "In 1943 naar Duitsland vervoerd, in 1946 teruggekomen, in 1951 gescheurd." en aan de andere kant: "Op last van kerkvoogden der N.H. Gemeente te Zeerijp in 1955 hergoten door Jacobus van Bergen, daartoe in staat gesteld door milde giften van de Burgerij". Het opschrift van de randversiering van de grootste klok luidt:"Wetet jonkfrouwen, vrouwen ende mannen, dat dese klock ther eer Sant Annen ende Sant Jacobs is gegoeten koemt gerne ter kercke onverdroeten". #jacobuskerk #kerk #zeerijp
Default Title