พระวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์โต

พระวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์โต

Painya A.
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง #lampang #thai #thailand #wat #ลำปาง #วด #วดพระแกวดอนเตา #วดพระแกวดอนเตาสชาดาราม #วหาร #โต
Default Title