Bhumibol Bridge (Tollway)

Bhumibol Bridge (Tollway)

Pathompong
ช่วงตะวันตก เป็นทางยกระดับข้ามถนนพระราชวิริยาภรณ์ และเป็นทางระดับพื้นราบ ก่อนจะเป็นทางยกระดับอีกครั้งเมื่อบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์ โดยแยกเส้นทางออกไปจากช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา #bangkok #Bhumibol #Bridge #thailand #กรงเทพ #ภมพล #วงแหวน #สะพาน #อตสาหกรรม #ไทย
Default Title