Slavětín · pečeť · Seal

Slavětín · pečeť · Seal

moravia
Description
Český název Slavětín (1464). V německy psaných archiváliích Schlapetin (1604), Slawietin (1676, 1945), Lobetein, Lobetin (1676, 1771); v latinsky psaných Zlauatin (1260), Slawetyn, Slawyetin (1279, 1406), Slaweczyn (1359). Připomíná se poprvé v pramenech r. 1260. V 13. až 16. stol. byla ves v majetku několika šlechtických rodů, naposledy vladyků sídlících na tvrzi v Bílé Lhotě (ještě r. 1 592). V době pobělohorské však již byla součástí haňovického velkostatku, náležejícího od r. 1623 jako konfiskát olomoucké metropolitní kapitule; na tomto panství ves Slavětín se zákupní rychtou setrvala až do r. 1850, kdy se stala obcí v p. o. Litovel (s. o. Litovel) a od r. 1960 je v o. Olomouc. Od r. 1980 je Slavětín částí obce Luké. Slavětínská pečeť je kruhová (průměr 32 mm); v jejím poli, lemovaném vavřínovým věncem, uprostřed v kruhu, ohraničeném linkou, je po poli kráčející postava rolníka-rozsévače v haleně a se širokým kloboukem a dlouhým vlasem na hlavě. Rozsévač nese ošatku zavěšenou na popruhu na levém rameni a přidržuje ji levou rukou, pravici přitom rozsévá obilí; u hlavy má vpravo písmeno S, vlevo písmeno T. Legenda zní PECET DIEDINI SLAWIETINA 1726. Shodný motiv rozsévače má ve své pečeti i sousední ves Ješov. #78324 #coat_of_arms #cz #CZ0712 #emblem #eu #fmt_0071 #haná #heraldry #litovel #mas_mc #mikroregion_litovelsko #mofs #moravian_region #moravská_cesta #Slavětín #symbol #wappen #zuj_552194
Default Title