Лабиринт/Labyrinth/Maze (10-10 2m2)

Лабиринт/Labyrinth/Maze (10-10 2m2)

Viktorrg1
Description
Labyrinth is a logical game which has to get from one given point to another. This is a simple maze, the simplest that I suggest (10-10 2m2) now. There must be somewhere we can consider walking project, someone has to program a video game that can count files of the program or other variyant's movement has in its subsequent versions can produce the form of Counter-Strike. Each house of an artist or model would be important for the best players on a great game. Лабиринтът е една логическа игра, която трябва да стигнеш от една дадена точка в друга. Това е обикновен лабиринт, най-простият, който предлагам (10-10 2м2) засега. Все някаде трябва да можем да си разглеждаме ходейки проект, все някой трябва да програмира видео игра, която да може да разчита файловете на програмата или другият вариянт е прогамата в следващите си версии да може да произвежда формата на Counter -Strike . Всяка къща на един творец или модел би бил от значение за добрите играчи на една велика игра. #anartist #CounterStrike #files #great_game #house #Labyrinth #logical_game #Maze #players #point #program #project #versions #video_game #walking #Лабиринт
Default Title