Most Svetog Irineja

Most Svetog Irineja

Vojislav S.
Description
Glavna mostovska konstrukcija je sistem sa kosim kablovima (kablovska konstrukcija). Rasponi su 35 + 192,5 + 35 = 262,5 -{m}-, pri čemu je srednja vrednost raspon između pilona (stubova). Širina mosta je svega 5,5 -{m}-, po čemu ovaj most spada u najuže mostove ovog sistema u odnosu na raspon. Glavni nosač je spregnutog preseka sa betonskom pločom i visinom od 1,3 -{m}-. Na srednjem (velikom) rasponu tri kabla polaze od pilona na krajevima velikog raspona i poduhvataju glavni nosač na razmacima od 27,5 metara. Kablovi koji polaze od pilona su na krajevima konstrukcije ankerovani na obe strane poprečnog preseka. Piloni mosta u vidu obeliska izgrađeni su od armiranog betona. Sa teorijskog gledišta osnovni problem mosta je pitanje njegove stabilnosti na sile vetra s obzirom na izuzetno uzan poprečni presek i činjenicu da se kablovi u velikom otvoru nalaze samo u srednjoj ravni.
Default Title