Řezy těles 1.3

Řezy těles 1.3

Jana
Postup možného řešení úlohy: "nalezněte řez čyřstěnu rovinou ABT, kde T je těžiště trojúhelníku BCD." Zadání je převzato z publikace KRYNICKÝ, Martin. Matematika.realisticky.cz: když (se) chcete naučit... [online]. 2010 [cit. 2012-06-16]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz #stereometrie #čtyřstěn #řezy
Default Title