Tuškanova kuća, Sisak

Tuškanova kuća, Sisak

Viktor B.
Tuškanova kuća, sagrađena krajem 19. st. Sagradio poduzetnik i saborski zastupnik pravaške stranke za sisački kotar Grga Tuškan. #1890 #bank #book #books #brick #cafe #coffee #Croatia #Grga #Hrvatska #Kupa #landmark #Lloyd #old #park #river #Sisak #Tuskan #Tuškan #walk #windows
Default Title