Sa torre de Binifadet

Sa torre de Binifadet

Molí de Dalt
La torre de Binifadet és una torre de defensa al municipi de Sant Lluís, Menorca. La torre de Binifadet, com fa anys va descriure María Lluisa Serra, va ser considerada la més representativa entre les torres medievals de Menorca, i es conserva en molt bon estat. És de planta quadrada de sis metres de costat, amb gruixudes parets de maçoneria ordinària, coronada la seva terrassa superior per un matacà que l'envolta totalment, recolzat en mènsules triangulars. La volta del pis superior la formen quatre plements separats per altres punts nervis que convergeixen en la clau. La porta original va haver de quedar oculta en adossar-se la casa a la torre. #història #Menorca #Sant_Lluís #Torre
Default Title