Spichlerz Deo Gloria w Gdańsku

Spichlerz Deo Gloria w Gdańsku

stefanstd
Description
Spichlerz „Deo” - środkowy z dawnego zespołu 3 spichlerzy, noszącego od 1782 r. nazwę „Soli Deo Gloria” (Jedynemu Bogu Chwała). W 1422 r. jednym z właścicieli był burmistrz Henryk Vorrath, który wbrew Krzyżakom przeforsował budowę Żurawia. W 1765 spichlerz należał do Groddecków, rodziny, z której m.in. pochodził Ernest Fryderyk Groddeck, profesor Mickiewicza w Wilnie. Obecną postać uzyskał po pożarze w 1930 r. Przetrwał wojnę i jeszcze niedawno był czynny jako elewator zbożowy. #Gdańsk #Polska #spichlerz #stefanstd #wyspa #zabytek
Category
Default Title