Železničný most Trebejov-Kysak

Železničný most Trebejov-Kysak

Stefan K.
Description
V poradí 5 most od nádrže Ružín. Je postavený nad riekou Hornád medzi obcami Trebejov a Kysak. Piliere mosta sú vysoké 3,5 m. Po povodni roku 2010 sa vyskytli konštrukčné problémy so stabilitou mosta. Táto stavba spolu s 8 mostami cez rieku Hornád sú najdôležitejšie stavby na trase KBŽ.Vlaky cez most prechádzajú v 10-20 min intervaloch. Nikdy sa nesmú ocitnúť 2 vlaky na moste v rovnakom čase. #bridge #Hornád #kamenný #konštrukcia #Košice #Kysak #most #pilier #trať #Trebejov #viadukt #železničný
Default Title