CRKVA PRESVETE BOGORODICE U G. TREPČI

CRKVA PRESVETE BOGORODICE U G. TREPČI

Dejan Zivkovic
Description
Nalazi se iznad samih izvora, u samom podnožju između planina Vujan i Bukovik, na desnoj strani male rečice Besni potok. Okolina crkve je gusto pošumljena ali plato na kome se ona nalazi je gotovo čist. Vreme njene gradnje ne zna se sa sigurnošću. Predpostavlja se da je napravljena u drugoj polovini XVIII veka, u Mustaf-pasino doba. On je dao najviše odobrenja Srbima za izgradnju crkvenih institucija. Po nekim drugim teorijama potiče još iz XIV ili XV veka o čemu svedoče uzidani fragmenti u prozor apside, koji po stilskim obeležjima pripadaju moravskoj školi, tog doba. #banja
Default Title