Żelazny krzyż w lesie niedaleko Wilkowa

Żelazny krzyż w lesie niedaleko Wilkowa

Jackus
Istniało wiele hipotez dotyczących powstania krzyża. Jedna z nich głosiła, że był dziełem cystersów, którzy w niedalekim Kondratowie mieli mieć swój klasztor. Inne sugerowały militarne przeznaczenie krzyża, przede wszystkim miałby służyć Niemcom w czasie II wojny światowej jako element systemu przesyłowego. W 2007r., dzięki ogłoszeniom w prasie niemieckiej nastąpił zaskakujący zwrot w poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie związane z Żelaznym Krzyżem. Z Niemiec nadszedł list od kobiety, która przed wojną mieszkała w Wilkowie. Twierdziła ona, że Żelazny Krzyż został postawiony między 1931, a 1936 rokiem przez hrabiego von Lüttichan z Prusic. Do ojca kobiety należał las wzdłuż granicy stromego zbocza, ponadto był on właścicielem restauracji, tzw. karczmy sądowej w Wilkowie. Hrabia von Lüttichan chciał na najwyższym wzniesieniu swojej posiadłości postawić na chwałę bożą żelazny krzyż. Nie mógł jednak doprowadzić na wzgórze niezbędnych materiałów. W związku z czym uzyskał od ojca autorki listu pozwolenie, by dokonać tego od strony jego posiadłości. Po pewnym czasie wersję pani Christy Fleischer potwierdził syn hrabiego – Hannibal von Lüttichan. Informacje z listu znajdują odzwierciedlenie w dokumentach historycznych- właścicielem Górnych Prusic był w tamtym czasie Graf Guido von Lüttichan, są również dowody na istnienie w Wilkowie karczmy sądowej.(Na podst.:„Michler A.„Gmina Złotoryja”) #Betonet #Jackus #Kaczawskie #Wilków #Złotoryja #Żelazny_Krzyż
Default Title