3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
Karmsundbrua, Karmøy, Rogaland, Norway

Karmsundbrua, Karmøy, Rogaland, Norway

Erik Sunde A.
Karmsundbrua er en buebro på riksvei 47 som forbinder øyen Karmøy med fastlandsdelen av Karmøy kommune og Haugesund. Broen som går over Karmsundet, ble åpnet 22. oktober 1955, og er en av de få bue-/klingete stålfagverksbroer i Norge. Broanlegget kan betegnes som et resultat av stor ingeniørkunst.[1] Broen gjorde Haugalandet til «ett rike» ved at Karmøy fikk fastlandsforbindelse. Broens lengde er 691 meter, og største spenn er 184 meter. Seilingshøyden er 46 meter[1], og broen har i alt 37 spenn. Broen ble åpnet av daværende kronprins Olav. De første fem årene var det bomstasjon på fastlandssiden, der også syklister ble avkrevd avgift. Fra februar 2009 ble det igjen innført bomavgift for passering av brua, denne gang for å finansiere Haugalandspakken, som blant annet inkluderer T-sambandet. Karmsundbrua betydde slutten for MF «Salhusfærgen» som i mange år hadde bundet ‘by og land sammen’. Fergen var svært liten, og det samme var motorkapasiteten, så når strømmen i Karmsundet var sterk, hadde fergen store problemer med å komme seg over. #Haugesund #Karmoy #Karmøy #Norway #Rogaland
Default Title