Elderberry Tree -- Sambucus nigra (Lat.) -- Vlier

Elderberry Tree -- Sambucus nigra (Lat.) -- Vlier

rubus
── The Elderberry tree (Sambucus nigra), with black berries, is the most important species in Europe. Elderflower can be used to make tea, make lemonade and elderflower wine. ── De gewone vlier (Sambucus nigra), met zwarte bessen, is de belangrijkste soort in Europa. Van vlierbloesem kan onder meer thee worden gezet, limonade worden gemaakt en vlierbloesemwijn. ── Der Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) mit schwarzen Beeren ist die bedeutendste Art in Europa. Mit Holunderblüten können Sie Tee, Limonade und Holunderblütenwein herstellen. ── arbre de sureau noir (Sambucus nigra), aux baies noires, est l'espèce la plus importante d'Europe. La fleur de sureau peut être utilisée pour faire du thé, faire de la limonade et du vin de fleur de sureau. - Elder Tree -
Default Title