Kaplnka sv. Hildegardy/St. Hildegard's chapel

Kaplnka sv. Hildegardy/St. Hildegard's chapel

Peter D.
This is a chapel near mineral sources in Sliač spa. St. Hildegard's chapel was built by Albrecht Habsburgský in 1855 in odrer to prove thanks for the local spa. It is built in classicistic style, however it was rebuilt several times. /Toto je kaplnka pri minerálnych prameňoch na Sliači. Albrecht Habsburgský dal postaviť kaplnku svätej Hildegardy, aby preukázal vďaku miestnym kúpeľom. Táto kaplnka bolo vybudovaná v klasicistickom štýle a neskôr bola viackrát prebudovaná. #chapel #Hildegard #Hildegarda #kaplnka #kúpele #Sliač #Slovakia #spa
Default Title