Muzej naive i marginalne umetnosti

Muzej naive i marginalne umetnosti

Danko
Museum of Naive and Marginal Art Gine Pajević bb, 35000 Jagodina +381 35 223419 Muzej naive Jagodina je postao nosilac očuvanja i afirmacije slikara naivaca, ne samo sa ovog područja, već i cele države. Stalna postavka Muzeja, mnoge monografije, katalozi, veliki broj izložbi u zemlji i inostranstvu ostaće trajna i vredna svedočanstva o likovnom nasleđu našeg naroda. Od poznatih imena u Muzeju su izlagali svoje radove Janko Brašić, rodonačelnik Oparićke škole naive, Josip i Ivan Generalić, Ivan Rabuzin, Josip Lacković, mnogi slikari Kovačićke škole naivne umetnosti i mnogi drugi. #Art #Marginal #marginalne #Museum #muzej #Naive #umetnost #umetnosti
Default Title