KH09
U16 dùng để bo xung quanh pano hoạc dùng cho chia vách
Default Title