อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร

อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร

Pathompong
Description
อาคาร : 7 ชื่ออาคาร : อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 2 ชั้น , 14 ห้อง ,จุได้ทั้งหมด 277 คน กว้าง 20 เมตร ,ยาว 50 เมตร ,พื้นที่ 1108 ตารางเมตร
Default Title