Sonic Blastman Punch!!!

Sonic Blastman Punch!!!

Josh B.
Ang mga yugto: 1.Isang dalaga ay nabawian ng bag ng isang hoodlum. I-KO mo sa pamagitan ng 3 suntok. 2.Habang abala sa pag-text ng ina, hindi niya na malayan ang kanyang anak ay nasa kalye at may trak. Wasakin ang trak sa pamagitan ng 3 malakas na suntok. 3.Ang lungsod ay magpanganib sa isang gusali na purong armas. Wasakin ang gusali sa pamagitan ng 3 sobrang malakas na suntok. 4.Ang isang alimango ay wasakin ang barko. Balikin sa dagat sa pamagitan ng 3 halimaw na suntok. 5. Daigdig isang bulalakaw ay pamunta sa lupa! Wasakin ang bulalakaw sa 3 pinakamalakas na suntok.
Default Title