อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร

Nuttapon A.
Description
อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอาคาร 7 ชั้น ใช้เพื่อปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
Category
Default Title