Cerkev Marijinega vnebovzetja

Cerkev Marijinega vnebovzetja

mpir
Sedanja župnijska cerkev Marijinega Vnebovzetja je bila zgrajena leta 1680 na mestu stare gotske cerkve Marije na Ilovici iz 15. stol. V knjigi "Liber receptorum decinae" iz časa Bonifacija VIII., se leta 1296 na ozemlju oglejske škofije omenja "Pieve di S. M. Assunta di Tolmino". Sedanjo cerkev je 8. septembra 1687 posvetil tržaški škof Jakob Ferdinand Gorizutti. Iz opuščene samostanske cerkve sv. Klare v Gorici je bil leta 1786 kupljen glavni marmornati oltar s tabernakljem Robbove šole in rokokojsko menzo ter stranska oltarja. V niši glavnega oltarja je leseni kip Marije z detetom, delo iz delavnice Domenica da Tolmezzo. Na levem stranskem oltarju je poznogotski Križani, na desnem stranskem oltarju pa lesena plastika sv. Jožefa. Na obeh galerijah sta veliki sliki na platnu: Križanje in sv. Jožef, deli Jurija Tavčarja. V prezbiteriju visi na severni steni slika Zaroke sv. Katerine Aleksandrijske, delo Nicola Francipania iz prve polovice 16. stol. Leta 1789 je renesančno enoladijsko cerkev barokiziral Franc Vovk iz Ajdovščine. Ob freskah iz 17. stol. v prezbiteriju so v cerkvi stenske poslikave in križev pot akad. slikarja Tomaža Perka. Zanimivi in lepi so tudi vitraži akad. slikarja Staneta Kregarja (1968). #church #Tolmin
Default Title