Odchylka přímky a roviny 3

Odchylka přímky a roviny 3

Jana T.
Jak najít odchylku mezi přímkou VS(AC) a roviny BCV Zadání je převzato z publikace PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998, 303 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6099-3. #angle_between_line_and_plane #odchylka_přímky_a_roviny
Default Title