Ermelo - Emaus College

Ermelo - Emaus College

antonius
Description
Bron Website Emaus College: Welkom bij het Emaus College Het Emaus College wil een school zijn waar jongeren zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. De leerlingen krijgen een onderwijspakket aangeboden, dat afgestemd is op hun niveau met het doel de voor hen passende onderwijsmogelijkheden te realiseren. Passend bij de eigen hulpvraag, passend bij het toekomstperspectief en zo zelfstandig mogelijk. Het Emaus College beschikt over een uitgebreid onderwijsleerpakket met mogelijkheden voor moduleonderwijs voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en lassen. De praktijkvakken hout huishoudkunde, koken, techniek, beeldend vormen, sociale vaardigheden en bewegingsonderwijs zijn belangrijke vakken.
Category
Default Title