Røverkollen tårn

Røverkollen tårn

Audund
Røverkollen telesenter, består av et 84 meter høyt betongtårn med en 29 meter høy gittermast for mobiltelefonantenner på toppen. I øvre del av tårnet er det bygd 6 utkragede plattformer for radiolinjeantenner. Tårnet ble ferdigbygd i 1979; teleinstallasjoner 1980 og 1981. Telesenteret fungerer som reserve for og supplement til anlegget i Tryvannstårnet, og er et viktig knutepunkt i telefonnettet mellom Norge og utlandet, og mellom Oslo og resten av landet. Røverkollen er basestasjon for ulike mobiltelefonsystemer. Kilde: Store norske leksikon #Røverkollen_tårn_radiotårn
Default Title