Kostol sv. Anny

Kostol sv. Anny

-J-F-
Description
Kostol sv. Anny sa nachádza na návsí, v centre dediny. Sv. Anna sa po prvýkrát ako patrónka Vrádišťa spomína v roku 1746. V uvedenom roku bola na cintoríne postavená malá kaplnka zasvätená sv. Anne. Jediným inventárom bol prenosný oltár s obrazom sv. Anny, ktorý v roku 1748 posvätil trnavský biskup Ignác Pribeiz. V kanonickej vizitácii z roku 1817 sa uvádza, že kaplnke hrozilo zrútenie, a preto bola zatvorená. Svoju podobu si kaplnka zachovala až do roku 1819, kedy bola celá prestavaná a trochu zväčšená, no naďalej bez veže. Táto kaplnka slúžila svojmu účelu až do rokov 1866-1867, kedy bola zrušená a v obci bol postavení nový kostol s vežičkou, ktorý sa tu nachádza dodnes. Výstavba stála 2 259 zlatých. V roku 1900 bol tento kostol kompletne prebudovaný do súčasnej podoby. Je zaklenutý valenou klenbou. V jednej časti sú namaľovaní štyria evanjelisti. V čiastočnej klenbe nad oltárom je motív s viničom. V roku 1956 miestni veriaci ku kostolíku pristavili sakristiu a v roku 1965 opravili celý vonkajšok chrámu. Začiatkom 21. stor. bola v kostole položená nová dlažba, ktorá nahradila pôvodnú a pomerne zachovanú čierno-bielu šachovnicu. Vymenená bola aj krytina na streche lode kostola.
Category
Default Title