To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Witches Tower

Witches Tower

modelowanie3d
Description
Witches Tower built between 1410-1415 at the same time built defensive walls along the river Slupia. Until the seventeenth century there were a prison for women suspected of witchcraft. In nineteenth century there was a horse stables. During the Second World War the tower was burned. It was rebuilt in 1971-1975. Currently building intended for educational and scientific purposes. (przetłumaczył Krzysztof Czeryba na podstawie www.slupsk.pl) # Model powstał w ramach działalności Koła Naukowego GeoSiN. Autor: Igor Sańsko Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły nam swój czas i udostępniły niezbędne dane, dzięki którym możliwa była realizacja przedsięwzięcia, a w szczególności: p. Grażynie Kowalskiej -Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa p. Tomaszowi Maciejewskiemu - Konserwatorowi Zabytków p. Michałowi Słupczewskiemu http://slupczewski.pl/ #geosin #kgsin #poland #polska #pomorze #slupsk #tower #uwm #Witches_Tower
Default Title