Witches Tower

Witches Tower

modelowanie3d
Witches Tower built between 1410-1415 at the same time built defensive walls along the river Slupia. Until the seventeenth century there were a prison for women suspected of witchcraft. In nineteenth century there was a horse stables. During the Second World War the tower was burned. It was rebuilt in 1971-1975. Currently building intended for educational and scientific purposes. (przetłumaczył Krzysztof Czeryba na podstawie www.slupsk.pl) # Model powstał w ramach działalności Koła Naukowego GeoSiN. Autor: Igor Sańsko Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły nam swój czas i udostępniły niezbędne dane, dzięki którym możliwa była realizacja przedsięwzięcia, a w szczególności: p. Grażynie Kowalskiej -Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa p. Tomaszowi Maciejewskiemu - Konserwatorowi Zabytków p. Michałowi Słupczewskiemu http://slupczewski.pl/ #geosin #kgsin #poland #polska #pomorze #slupsk #tower #uwm #Witches_Tower
Default Title