עופרי היה הכי טוב בעולם.

עופרי היה הכי טוב בעולם.

עופרי
א'קראקכרדקכןקחמגם
Default Title