Nádražní budova Hostivice / Railway-station Hostivice, Czech Republic

Nádražní budova Hostivice / Railway-station Hostivice, Czech Republic

Lukas K.
Model pláště nádražní budovy v Hostivicích, která byla v letech 2011 rekonstruována. Podkladem pro model bylo měření laserovým dálkoměrem Leica DISTO D3a. Přesnost modelu v oblasti druhého patra a střechy je vzhledem k nedostupnosti pro měření nižší. Model byl vytvořen vrámci předmětu Vizualizace a distribuce prostorových dat (155YVDD) na fakultě stavební ČVUT v Praze během magisterského studia. 3D model of the railway station in the city Hostivice, Central Bohemia Region. The model is based on hand laser distance measurements with Leica DISTO D3a. Precision is lower in the upper parts of the building because of unavailable measurements. The model was made during course Visualization and distrubution of spatial data (155YVDD) at Faculty of Civil Engineering in Prague during Master degree program.
Default Title