Kościół par. pw. Św. Anny w Lubawce

Kościół par. pw. Św. Anny w Lubawce

SlaB.SlawekBrzezicki
Obecny kościół św. Anny został wzniesiony jako kaplica cmentarna Krzyża Świętego w latach 1696-1698 prawdopodobnie przez krzeszowskiego budowniczego Martina Urbana. Do dziś otoczony jest murem dawnego cmentarza z końca XVIII w. Świątynia jest budowlą jednonawową z niższym prezbiterium od południa. Elewacje otrzymały skromną dekorację w postaci pionowych pasów - lizen. Wnętrze przekryto sklepieniami kolebkowymi z lunetami. W nawie zostały wydzielone filarami kaplice boczne a nad nimi rozpięte drewniane empory (wewnętrzne galerie). Wyposażenie wnętrza jest barokowe. Ołtarz gł. pochodzi z 1803r., umieszczono w nim starszą figurę z 1. ćw. XVI w. przestawiającą św. Annę Samotrzecią, tj. w towarzystwie Maryi i małego Jezusa. Ołtarze boczne powstały w 1702r. W nawie barokowe figury. #architektura_sakralna #barok #cystersi #Dolny_Śląsk #kościół #Lubawka
Default Title