To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Wałbrzych - Ratusz

Wałbrzych - Ratusz

Jack S.
Description
Budowę siedziby władz miejskich rozpoczęto w roku 1857, a ukończono rok późnie. Budynek ratusza zaprojektował i wykonał królewski budowniczy Hermann Friedrich Wäsemann z Wrocławia. W 1903 roku ratusz został powiększony o dwa boczne skrzydła wzniesione według projektu wrocławskiego architekta Karla Grossera. W latach 1975-1976 ratusz był remontowany The construction of the seat of the municipal authorities began in 1857 and was completed a year later. The building of the town hall was designed and made by the royal builder Hermann Friedrich Wäsemann from Wrocław. In 1903, the town hall was enlarged with two side wings erected according to the design of Wrocław architect Karl Grosser. In the years 1975-1976 the town hall was renovated sudokujack@gmail.com
Default Title