Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( Ho Chi Minh mausoleum )

Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( Ho Chi Minh mausoleum )

Trần Văn Luyện
Description
hanoi vietnam #hà_nội #Lăng_Hồ_Chủ_Tịch_Hồ_chí_minh #Trần_Văn_Luyện #Việt_Nam
Default Title