Sultan Alaaddin Camii

Sultan Alaaddin Camii

Mimar Mehmet Emin YILMAZ
Description
Mevcut yapısal özellikleriyle 17. yüzyıla tarihlendirilen cami, Selçuklu hükümdarı Sultan Alâeddin’e atfedilmektedir. Bu da yapının, 13. yüzyılın ilk yarısında Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubat adına inşa edilmiş bir caminin daha sonraki tarihlerde yıkılmasıyla yerine aynı ölçülerde ve belki de orijinal yapının temel duvarları üzerinde, yine “Sultan Alâeddin Camii” olarak adlandırılan yeni bir caminin inşa edildiğini düşündürmektedir. Cami, bir kenarı dıştan 20.40 m., içten 18.40 m. uzunluğunda olan kare plânlı harim ile bunun kuzeybatısına bitişik tek şerefeli minareden oluşmaktadır. Üst örtü, dıştan dört omuzlu kırma çatı, içten düz ahşap tavanlıdır. Pencere ve kapı açıklıklarının birbirleriyle düzgün akslarda kesiştirilmesiyle simetrik bir plân şeması meydana getirilmiştir. (www.ASIRPROJE.com.tr) #ASIR_PROJE #Beypazarı #Cami
Category
Default Title