نور الشهدا در قله ی کوه سرخه اراک

نور الشهدا در قله ی کوه سرخه اراک

Ali
Description
در این مکان 8 نفر از شهدای گمنام به خاک سپرده شده اند
Default Title