Palace of the Hungarian exchange bank

Palace of the Hungarian exchange bank

JanciBor
Palace of the Hungarian exchange bank (Palác Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky alebo palác Roland) je secesný palác v najužšom centre Bratislavy v centrálnej časti Hlavného námestia v Starom Meste. Patrí medzi národné kultúrne pamiatky. V minulosti sa na jeho mieste nachádzal omnoho menší dom, ktorý patril rodine Auerovcov z 15. storočia a istý čas tu bývala uhorská kráľovná Mária, ktorá sa po neúspešnej bitke pri Moháči presťahovala do Bratislavy. V roku 1893 dom kúpila Uhorská eskontná a zmenárenská banka, ktorá ho v roku 1906 zbúrala a na jeho mieste postavila secesný palác, dnes známy aj ako Roland. Palác bol dokončený v roku 1911 v secesnom štýle.Po rekonštrukcii v roku 1999 tu dnes na prízemí sídli reštaurácia Roland Café, pričom celá budova patrí poisťovni Kooperativa. #Bratislava #Hlavné_námestie #Old_Town #palác
Default Title