Admininistratívna budova spojov

Admininistratívna budova spojov

Zrosto
Návrh E. Kramára so Š. Lukačovičom pochádza zo súťaže s K. Šilingerom. Obidva návrhy sa opierali o výsledky súťaže z roku 1942, ktorej víťazným návrhom bol návrh Jozefa Gočára z Prahy. Položil základy konceptu, na ktorom neskôr staval aj Emil Belluš pri projekte Fakulty architektúry a Martin Kusý s kolektívom pri projekte Strojníckej fakulty. V súvislosti s vypísaním medzinárodnej architektonickej súťaže v roku 1942 na riešenie tzv. vládnej štvrte na námestí Slobody a v nadväznosti na jej výsledky, bola v roku 1946 vypísaná súťaž na budovu pošty. Na základe výsledkov súťaže získali architekti Kramár a Lukačovič objednávku na projekt a v roku 1952 budovu zrealizovali. Pôvodný návrh mal v strednej časti 17 nadzemných podlaží, ale vzhľadom na značne konzervatívne názory na Úrade pamiatkovej starostlivosti, návrh odmietli s odôvodnením, že nebude vidieť Bratislavský hrad. Na rozdiel od návrhu talianskych architektov bratov La Padulovcov však autori znížili počet podlaží severného hospodárskeho krídla, aby nezablokovali priehľady na Malé Karpaty, v zmysle základného urbanisticko-architektonického konceptu, ktorého autorom bol architekt Kramár. V súčastnosti sidlo Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Default Title