Gödöllő-Máriabesnyő Nagyboldogasszony Templom

Gödöllő-Máriabesnyő Nagyboldogasszony Templom

Dezső S.
A kapucinus rend - Mayerhoffer János tervei alapján - 1762-69-ben épült barokk stílusú templomában őrzik az ország legkisebb kegyszobrát. A besnyői kápolnát 1761-ben szentelték fel, és ott helyezték el a lorettói Mária-szobor cédrusfából faragott másolatát. Ez a szobor idővel megfeketedett - Grassalkovich Antal aranyozott ezüstkoronával ékesítette. A csontszobrocskát csak ünnepek alkalmából hozták át Besnyőre, véglegesen 1763-ban került ide. Ekkor adták át a kapucinus szerzeteseknek a kolostor épületét. A csodás körülmények között talált szobrocska híre vonzotta a zarándokokat. 1768 és 1771 között a kápolnához alsótemplomot és a kápolnát is magában foglaló felsőtemplomot építettek. A felső templom jelenlegi főoltára 1917-ben készült. A cédrusból készült Mária-szobor az oltár mögött tekinthető meg. A mellékoltárok képeit Baumgartner Norbert bécsi kapucinus szerzetes festette 1770 körül. A XVIII. századból valók az aranyozott, rokokó gyóntatófülkék. Az alsó templomból nyílik a Grassalkovichok családi kriptája. www.mariabesnyo.hu #catholic #church #Gödöllő #Hungary #Máriabesnyő
Default Title