Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej

eseis
Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza to szkoła wyższa pierwszego stopnia kształcąca w ramach wydziału Zarządzanie i Informatyka na czterech kierunkach – kierunek Informatyka, kierunek Zarządzanie, kierunek Architektura Krajobrazu oraz Kierunek Architektura Wnętrz w trybie stacjonarnym (studia dzienne) i niestacjonarnym (studia zaoczne). Absolwent studiów licencjackich i inżynierskich będzie przygotowany do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Studia - kierunek Informatyka kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia - kierunek Zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia - kierunek Architektura Krajobrazu kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia - kierunek Architektura Wnętrz kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Default Title