Kaplička Křížové cesty

Kaplička Křížové cesty

Kachna
Tato kaplička patří do uceleného souboru celkem 20 kaplí při bývalé poutní cestě ze Strahova do kláštera v Hájku. Více jak polovina z nich však již neexistuje. Kaple byla postavená spolu s ostatními v letech 1720-1724 na náklady různých mecenášů zednickým mistrem Františkem Fortýnem a vymalovaná malířem Schorem. Kaplička je v majetku státu a hlavního města Prahy. Kaple má obdélníkový půdorys, opukové zdivo je na čelní straně profilováno hlubokým výklenkem a dvěma pilastry (sloupovitý architektonický prvek klasické řádové architektury vystupující ze stěny opatřený hlavicí a patkou. Jsou-li pilastry dva, často na společném soklu a se společným kladím, jde o pilastry sdružené). Zastřešení kaple jej tvořeno profilovanými kamennými deskami, na vrcholu střechy (ve středu vrcholu) je umístěn kamenný kříž a po stranách dvě koule. Kaplička byla v nedávné době rekonstruována.
Default Title