Teatro Colón e Deputación Provincial de A Coruña

Teatro Colón e Deputación Provincial de A Coruña

Trasancos
Emilio Rey Romero foi o promotor e artífice do Teatro Colón da cidade de A Coruña. O proxecto arquitectónico foi encargado a Jacobo Rodríguez-Losada Trulock no ano 1945, proxectando un conxunto cunha marcada imaxe clasicista moi acertada para un edificio tan singular por tamaño e situación. O teatro comezou a súa andaina no ano 1948 regalando ao público coruñés infinidade de espectáculos musicais e teatrais de relevancia. No ano 2002 foi completaménte remodelado modernizando o equipamento para adecualo aos tempos modernos pero respeitando completamente a estructura orixinal. Na Actualidade o teatro está xestionado pola Fundación Caixa Galicia. No mesmo edificio e con entrada oposta ao teatro atópase o Pazo Provincial, sede da Deputación Provincial de A Coruña. #A_Coruña #Deputación #Diputación #Galicia #Galiza #Teatro #Theatre
Default Title