กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)

กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)

Pathompong
เป็นอาคารที่ให้บริการแก่นิสิต ใช้เป็นสำนักงาน ชมรม และมีห้องประชุม พื้นที่ใช้สอย 181.50 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2523
Default Title