Reálná škola - Svitavy

Reálná škola - Svitavy

Jiří Z.
V roce 1896 Zemský výbor rozhodl, že ve Svitavách se vybuduje střední škola, tzv. Landesoberrealschule neboli vyšší reálná škola. Tuto školu postavilo město vlastním nákladem 180 000 zlatých. Již v roce 1895 se sice začalo učit v prostorách sirotčince (dnešní III. ZŠ na Riegrově ulici), ale roku 1897 byla nová budova slavnostně otevřena. Provoz vyšší reálné školy po finanční stránce zajišťoval zemský úřad. Škola byla postavena společně se školní botanickou zahradou. Učila zde řada významných profesorů. Řádným profesorem zde byl např. Anton Mudrak, autor publikací věnovaných dějinám města Svitav. Školu navštěvoval v letech 1920-1924 Oskar Schindler. Po zestátnění v roce 1913 zůstala městským majetkem. V roce 1945 se začalo s přeměnou školy na gymnázium. Po vyhlášení jednotného školství žáci přecházejí na jedenáctiletou školu na náměstí. Budova reálné školy se stává II. základní školou. Nejstarší zmínka o škole ve Svitavách pochází však již z roku 1539 a vyplývá z ní, že učitelé byli světské osoby. V XVII. století stávala škola na rohu Školní ulice a ulice 5. května. Asi v roce 1778 byla škola přenesena ke kostelu Sv. Floriana.
Default Title