ศาลาบูรพาจารย์
Description
สำนักงานทูตสันติภาพแห่งโลก (world peace envoy)/โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อความสถิตย์สถาพรของแผ่นดินไทย/ห้องแสดงผลงาน ทูตสันติภาพแห่งโลก อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์/อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 /www.religiouspark.org,www.kuanyin-kaengkrachan.co.cc, Tell.032-787238-9
Default Title