To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Casa dels Canonges, Barcelona

Casa dels Canonges, Barcelona

mterreu3
Description
[CAT] La Casa dels Canonges, unida al Palau de la Generalitat per un pont neogòtic sobre el carrer del Bisbe(de Joan Rubió i Bellver, 1928), és la residència oficial del President de la Generalitat. El conjunt d'edificis que la conformen va servir de residència als canonges de la Seu en abandonar la vida claustral al s. XIV; durant els 1920's Rubió i Jeroni Martorell la restauraren i reformaren. [ESP] La Casa dels Canonges, unida al Palau de la Generalitat por un puente neogótico sobre la calle del Bisbe (de Joan Rubió i Bellver, 1928), es la residencia oficial del President de la Generalitat. El conjunto de edificios que la conforman sirvió de residencia a los canónigos de la Seo al abandonar la vida claustral en el s. XIV; durante los 1920's Rubió y Jeroni Martorell la restauraron y reformaron. [ENG] The Casa dels Canonges, linked to the Palau de la Generalitat by a Neogothic bridge over Bisbe street (by Joan Rubió i Bellver, 1928), is the official residence of the President de la Generalitat. This group of buildings was once the residence of the Cathedral canons, when they abandoned cloister live in the 14th c.; in the 1920's Rubió and Jeroni Martorell restored and reformed it. #Barcelona #Canonges #Catalonia #Catalunya #Gothic #gòtic #gótico #mterreu3
Default Title