Casa dels Canonges, Barcelona

Casa dels Canonges, Barcelona

mterreu3
Description
[CAT] La Casa dels Canonges, unida al Palau de la Generalitat per un pont neogòtic sobre el carrer del Bisbe(de Joan Rubió i Bellver, 1928), és la residència oficial del President de la Generalitat. El conjunt d'edificis que la conformen va servir de residència als canonges de la Seu en abandonar la vida claustral al s. XIV; durant els 1920's Rubió i Jeroni Martorell la restauraren i reformaren. [ESP] La Casa dels Canonges, unida al Palau de la Generalitat por un puente neogótico sobre la calle del Bisbe (de Joan Rubió i Bellver, 1928), es la residencia oficial del President de la Generalitat. El conjunto de edificios que la conforman sirvió de residencia a los canónigos de la Seo al abandonar la vida claustral en el s. XIV; durante los 1920's Rubió y Jeroni Martorell la restauraron y reformaron. [ENG] The Casa dels Canonges, linked to the Palau de la Generalitat by a Neogothic bridge over Bisbe street (by Joan Rubió i Bellver, 1928), is the official residence of the President de la Generalitat. This group of buildings was once the residence of the Cathedral canons, when they abandoned cloister live in the 14th c.; in the 1920's Rubió and Jeroni Martorell restored and reformed it. #Barcelona #Canonges #Catalonia #Catalunya #Gothic #gòtic #gótico #mterreu3
Category
Default Title