Budova VVZ Považská Bystrica

Budova VVZ Považská Bystrica

Michal P.
Description
Pod týmto názvom sa skrýva známa budova pôvodného vlastníka Považských strojární. Postavená bola v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Napriek tajuplnej skratke (asi výskumno-vývojová základňa) bola používaná prevažne na administratívne účely. Okrem riaditeľstva a nižšieho managmentu tam sídlili rôzne úseky a organizačné zložky vtedajšieho megapodniku. Budova mala vtedy vecné opodstatnenie – veď skúste zrátať, koľko je dnes na Slovensku firiem s počtom zamestnancov nad 12 000 – tak ako to bolo v dobe najväčšieho rozvoja Považských strojární v 80-tych rokoch minulého storočia . Tak veľký podnik by bol výnimočný aj v súčasnej globalizovanej ekonomike. Hrdosť a sláva pilierov socialistickej ekonomiky sa étericky rozplynuli v kvase kapitalistickej revolúcie. Trhové prostredie nastavilo tvrdé podmienky pre managementy podnikov v kategorickej požiadavke – zmeníš sa a budeš ekonomicky prosperujúci podnik alebo nemáš opodstatnenie. Nastalo obdobie reštrukturalizácie, ktoré okrem ozdravenia malo a má aj svoje tienisté stránky. A tak sa stalo, že o niektoré stavby a budovy nemal nikto záujem. Celkom doslovne z radu podobných nehnuteľností vytŕča budova VVZ. Dlho bola na predaj až sa našiel vlastník či vlastníci ochotní za ňu zaplatiť. #Slovakia
Category
Default Title