3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
Ned. Herv. Kerk Mildam

Ned. Herv. Kerk Mildam

Kornelis
NED. HERV. KERK. Eenvoudig gebouwtje uit 1726. Op het kerkhof een klokkestoel met zadeldak. Klokkestoel met klok van P. Overney, 1688, diam. 70,9 cm. De klok is in 1979 vanuit Hoornsterzwaag naar hier overgebracht. De klok is in 2008 teruggegaan naar Hoornsterwaag. In de kerk staat geen orgel Gebouwd in 1726, is het kerkje in gebruik geweest tot 1964 als Nederlands Hervormde kerk. Hetgebouw raakte vervallen en werd voor sloop aangewezen. Maar de inwoners van Mildam zorgden door vele inspanningen dat het gebouw werd gerestaureerd, met behulp van subsidie van monumentenzorg, die een deel van de kosten droeg. De Stichting It Alde Tsjerke Mildaem' beheert nu het gebouw. #Friesland #Gem_Heerenveen #Kerk #Mildam #Nederland
Default Title