SCB Park Plaza

SCB Park Plaza

Schnathun
ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งอยู่ที่อาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า รัชโยธิน โดยตัวอาคารสำนักงานซึ่งมีทั้งหมด 34 ชั้นได้รับการออกแบบที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มสนับสนุนต่างๆ ของธนาคาร #SCB_Park
Default Title